Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Beata Klęczar Firma Handlowo Usługowa poprzez zakup wyposażenia do namiotu eventowego oraz stworzenie groty solnej” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji:

wzmocnienie konkurencyjności kompleksu MOLO poprzez poszerzenie oferty strefy Wellness&SPA o grotę solną,
wzmocnienie atrakcyjności kompleksu MOLO jako miejsca idealnego do organizacji plenerowych imprez okolicznościowych dla grup powyżej 200 osób,
wzmocnienie potencjału kadrowego poprzez utworzenie nowych miejsc pracy,
wykorzystanie lokalnych zasobów poprzez wzmocnienie współpracy producentami i dostawcami w regionie

„Rozbudowa oferty turystyczno-rekreacyjnej kompleksu MOLO w Osieku poprzez zakup nowego wyposażenia strefy Wellness&SPA, stworzenie zespołu atrakcji na świeżym powietrzu(mini plac zabaw dla dzieci, zjeżdżalnia dmuchana, siłownia terenowa) oraz wdrożenie systemu teleinformatycznego służącego do obsługi gości i poprawy funkcjonowania kompleksu.”

Cel: Rozbudowa strefy wypoczynku, która przyczyni się do uatrakcyjnienia oferty dzięki czemu stanie się
jedynym podmiotem na rynku lokalnym oferującym kompleksowe usługi turystyczne.

Beneficjent: Beata Klęczar Firma Handlowo-Usługowa