Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Beata Klęczar Firma Handlowo Usługowa poprzez zakup wyposażenia do namiotu eventowego oraz stworzenie groty solnej” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji:

  • wzmocnienie konkurencyjności kompleksu MOLO poprzez poszerzenie oferty strefy Wellness&SPA o grotę solną,
  • wzmocnienie atrakcyjności kompleksu MOLO jako miejsca idealnego do organizacji plenerowych imprez okolicznościowych dla grup powyżej 200 osób,
  • wzmocnienie potencjału kadrowego poprzez utworzenie nowych miejsc pracy,
  • wykorzystanie lokalnych zasobów poprzez wzmocnienie współpracy producentami i dostawcami w regionie