OPIS INWESTYCJI

Budowa Groty Solnej wraz z infrastrukturą w strefie Wellness & Spa hotelu MOLO.
Adres inwestycji: ul. Główna 231 A, 32-608 Osiek

Zapytanie ofertowe

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Top